Wir über uns   ProjekteNaturschutzstationPresse | Download    Kontakt
Was ist ein "LPV"
Vereinsgründung
Aufgabengebiete
Mitgliedschaft
Ausschreibungen
Veranstaltungskalender
       ----------------------------
Kontaktstelle Biber
   
 
DE


Ustavující schůze Pozemkového spolku “Horní Lužice" se konala dne 18.01.1993 v Niederspree, okres Niesky.

Základem pro práci pozemkového spolku jsou stanovy, které byly schválené dne 18.01.1993, které byly usnesením Valné hromady doplněny a nově schváleny dne 27.11.2019.
Vedením spolku je pověřena správní rada, která je volena valnou hromadou; skládá se ze zástupců obcí, z oblasti zemědělství a lesnictví a ochrany přírody.

Vyhodnocení činnosti a kontrola činnosti a výsledků pozemkového spolku probíhá v rámci každoroční valné hromady.