Wir über uns   ProjekteNaturschutzstationPresse | Download    Kontakt
Was ist ein "LPV"
Vereinsgründung
Aufgabengebiete
Mitgliedschaft
Ausschreibungen
Veranstaltungskalender
       ----------------------------
Kontaktstelle Biber
   
 
DE


Pozemkové spolky jsou nezisková sdružení, jejichž správní rady jsou složeny z rovnoprávných zástupců z komunální politiky, oblasti zemědělství a ochrany přírody. V jejich stanovách jsou zakotveny: péče o volnou krajinu, ochrana přírody a životního prostředí, vedoucí k zajištění životních potřeb jako jednoho z nejdůle-žitějších společensko-politických úkolů naší doby. Tato sdružení pracují na základě ústavy příslušné země a zákonů v ochraně přírody a životního prostředí.