Wir über uns      ProjekteNaturschutzstationPresse | Download       Kontakt
A R C H I V - Veranstaltungen
25 Jahre Landschaftspflege (A)
Aktiver Arten- und Biotopschutz (A)
Bachpatenschaften
Baumpflanzungen
Biber im Landkreis Görlitz (A)
EUREX - Symposium
Fließgewässer vor unserer Haustür
Frühlingsspaziergänge (A)
Geschützte Arten und ihre Lebensräume (A)
Gewässerrenaturierung (A)
Gewässerstrukturgütekartierungen
Naturdenkmale im Landkreis Görlitz
Naturlehrpfade - Erlebnisflächen (A)
Naturschutzgerechte Grünlandpflege
Neophytenbekämpfung (A)
Öffentlichkeitsarbeit Umweltbildung (A)
Projekte für Kinder und Jugendliche (A)
Schutzheckenpflanzungen
Schutzheckenpflege (A)
   
 
DE


>>

 
 obojživelníci vést    


                                       


                  
                                  
----------  
>> staré trafostanice                       (kromě jiného s prvními úspěchy výskytu sovy pálené)  

trafostanice    
Zachování a úprava
stanovišť pro výskyt
a hnízdění pro druhy
živočichů, které obývají
budovy v:

  Biesig

  Diehsa

  Löbensmüh

  Sohland a.R.

  Thiemendorf

  Wilhelmminenthal

Bývalé trafostanice jsou jako technické stavební objekty po ukončení svého provozu zpravidla ohroženy demolicí. Mohou být ovšem upraveny jednoduchými stavebními zásahy na výborné bydliště pro ohrožené původní druhy živočichů. Jednoduché budky pro hnízdění nebo vytvoření možností pro vlet pomohou živočichům při výchově mláďat nebo slouží jako prostor pro spánek. Zároveň jsou tak zachovány tradiční,
pro region typické, stavební objekty.