Wir über uns      ProjekteNaturschutzstationPresse | Download       Kontakt
A R C H I V - Veranstaltungen
25 Jahre Landschaftspflege (A)
Aktiver Arten- und Biotopschutz (A)
Bachpatenschaften
Baumpflanzungen
Biber im Landkreis Görlitz (A)
EUREX - Symposium
Fließgewässer vor unserer Haustür
Frühlingsspaziergänge (A)
Geschützte Arten und ihre Lebensräume (A)
Gewässerrenaturierung (A)
Gewässerstrukturgütekartierungen
Naturdenkmale im Landkreis Görlitz
Naturlehrpfade - Erlebnisflächen (A)
Naturschutzgerechte Grünlandpflege
Neophytenbekämpfung (A)
Öffentlichkeitsarbeit Umweltbildung (A)
Projekte für Kinder und Jugendliche (A)
Schutzheckenpflanzungen
Schutzheckenpflege (A)
   
 
DE


Neophytenbekämpfung

Invazní druhy rostlin
jsou cizokrajné rostliny,
které se intenzivně šíří
a tím ohrožují původní
a chráněné rostliny
a biotopy.

Likvidované invazní druhy:•  netýkavka žlaznatá
•  zlatobýl kanadský, zlatobýl obrovsky
•  bolševník velkolepý
•  křídlatka sachalinská, japonská, česká
•  třapatka dřípatá
>  v Chráněných krajinných oblastech „Neißeaue" a „Mengelsdorfer Wasser"
>  s dotací v                        •  Görlitz:- vodárna,
- podél silnice B 99,
- Ludwigsdorf podél dálnice,
- lokalita Klingewalder Wasser,
- lokalita Ludwigsdorf am Mühlgraben
•  Reichenbach
•  Markersdorf
•  Neißeaue
•  Rothenburg a místní části
•  Kollm (vodní nádrž Quitzdorf)
>  na základě smlouvy o dílo s Okresem Görlitz, Úřadem pro ochranu životního prostředí v rámci projektu,
    podpořeného z programu Cíl3, pod názvem „Management invazních rostlin v Euroregionu Nisa" v ob-
    dobí 2010 - 2012.

__________

Invazní druhy - Nováčci v říši rostlin

GoldruteV našem světě rostlin nejsou invazní rostliny 
nic nového. Většina nových rostlin připutovala 
do Střední Evropy již po době ledové. Mnoho
planých bylin, které jsou dnes na červeném
seznamu, přivezli lidé v mladší době kamenné
společně s obilím.
Po objevení Ameriky byly přivezeny další regionálně cizí druhy jako kulturní a zahradní rostliny. Původně nedomácí druhy tak ovlivnily vegetaci ve Střední Evropě. Mnoho invazních rostlin vnímáme dnes jako samozřejmou část naší rostlinné říše.
Knöterich
Springkraut

Některé druhy mají schopnost se invazně šířit.
Opatření pro likvidaci jsou ale nutná až tehdy,
pokud jsou ohroženy vzácné, původní druhy nebo biotopy. Cíleným výběrem rostlin, také pro vlastní zahradu, můžeme zabránit osídlení citlivých ekosystémů problematickými druhy.